Become Our Agent

Program affiliate adalah merupakan satu program kerjasama di antara dua (2) pihak untuk memasarkan sesuatu produk yang dikeluarkan / diterbitkan oleh salah seorang daripada pihak terbabit.

Dengan menyertai program affiliate, individu yang bekerjasama dengan pihak pengeluar produk akan diberi komisyen untuk setiap jualan yang dihasilkan oleh individu tersebut.

Kami di Marissa Aesthetic menawarkan peluang kerjasama di antara pihak #anda dan kami menerusi program affiliate yang dianjurkan.


DAFTAR AFFILIATE